< < Gümrük E-İmza Uygulamaları - CGL Gümrük Müşavirliği
trarzh-CNenderuur

Gümrük E-İmza Uygulamaları

Yazdır Eposta
(0 oy)

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşaviri e-imza İthalat ihracat ve özet beyanda elektronik e-imza uygulaması hakkında bilgi.

E-imza Nedir?

Sistemi kimleri ilgilendirir:

A Karneli Müşavir Kendi adına ancak bir tane sertifika ala bilir

A Karneli Müşavir Elektronik imza sertifikası veya E-İmza Mobil sertifikasından ancak birini alabilir

A Karneli Müşavir aynı anda birden fazla farklı yerde program kullanmak istiyorsa Mobil imzalı sertifikayı alması gerekir.

Aynı Edi Kodundan ama birden fazla A Karneli Müşavir olması durumunda her A Karneli Müşavir sadece bir tane sertifika ala bilir

5070 Sayılı Elektronik İmza kanununa göre Elektronik İmza;

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri.

Güvenli elektronik imza;
- Münhasıran imza sahibine bağlı olan,
- Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan,
- Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,
- İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzadır.

Elektronik imza, aslında kapsamlı bir güvenlik teknoloji içersinde yer alan, teknolojinin gelişimiyle birlikte artan fonksiyonları da bünyesine katarak genişleyen bir veri güvenliği uygulamasıdır. Veriler, ağ sistemleri içersinde yer alan bilgi parçacıklarıdır. İletişim ve şu anda elektronik ortamda gördüğümüz tüm uygulamaların temelinde veri sistemleri bulunmaktadır. Verilerin güvenliğini sağlamak aynı zamanda bunların oluşturduğu uygulamaların da (programların, elektronik belgelerin v.b.) bir ölçüde güvenliğini sağlamak anlamına gelmektedir.

Sistemin çalışma prensibi:
Detaylı ve Özet Beyanname bilgileri girişi eskisi gibidir.

Tarifeye veya Tescile yolama eskisi gibidir

Fakat Tescilden dosya geldikten sonra sistem bu esnada
a- E-İmza Kartının takılı olduğu bilgisayara beyanname bilgilerinin belirli kısmını gösterip şifre girmesini isteyecek 4 rakamlı şifre girildiğinde beyanname onaylanmış şekilde gümrüğe gönderilecektir.

b- Mobil İmzaya ile olan larda mesaj olarak Mobil İmzalı olan cep telefonuna gelir cep telefonunda çok fazla bilgi göstermek mümkün olmadığından daha az bilgi gösterilerek şifre girilmesi sağlanır ve beyanname gümrüğe gider.

Sistemin faydaları
Beyanname formunun kalkması: Gümrük kanunu ve ilgili yönetmeliklerin yayınlanması ile beyanname ve özet beyan formlarının basılmasına gerek kalmayacağı için bununla alakalı masraflar oluşmayacaktır

Değişikliğin ofisten yapılması: Şu anda değişiklikler sadece gümrüklerden yapılıyor ama bu sistemle ofislerden de yapılacaktır