trarzh-CNenderuur

Rasyonel Çözümler...

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Yazdır Eposta
(0 oy)

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, 4458 Sayılı Gümrük Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için Müsteşarlıkça belirlenen tepit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen ve Gümrük Yönetmeliğinin 576 ıncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan gümrük müşavirleridir. Gümrük Müsteşarlığı; Gümrük Mevzuatında yapılan düzenlemelerle, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Belgesi verdiği Gümrük Müşavirlerine, Gümrük İdareleri adına 18 ayrı gümrük işleminin tespit ve raporlamasını yapabilme yetkisi vermiştir.

Bu nedenle;

* Gümrüklü Genel ve Özel Antrepo sahibi olan veya işleten, 
* Nihai Kullanım uygulamasından yararlanmak isteyen,
* Gümrük idarelerince verilen Dahilde İşleme İzinleri kapsamındaki işlem yapan, 
* Onaylanmış ihracatçı statüsü ile A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyen, 
* A.TR ve EUR.1 belgesi kapsamında ihracat yapan,
* Geçici ithalat işlemi yapan, Gümrük Kontrolü Rejimi kapsamında eşya ithal eden,

Firmalar yetkili bir gümrük müşaviri ile tespit sözleşmesi yapmak zorundadırlar.


Benzer Öğeler (etikete göre)