Etikete göre gösterilenler antrepo - CGL Gümrük Müşavirliği
trarzh-CNenderuur

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, 4458 Sayılı Gümrük Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için Müsteşarlıkça belirlenen tepit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen ve Gümrük Yönetmeliğinin 576 ıncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan gümrük müşavirleridir. Gümrük Müsteşarlığı; Gümrük Mevzuatında yapılan düzenlemelerle, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Belgesi verdiği Gümrük Müşavirlerine, Gümrük İdareleri adına 18 ayrı gümrük işleminin tespit ve raporlamasını yapabilme yetkisi vermiştir.

Bu nedenle;

* Gümrüklü Genel ve Özel Antrepo sahibi olan veya işleten, 
* Nihai Kullanım uygulamasından yararlanmak isteyen,
* Gümrük idarelerince verilen Dahilde İşleme İzinleri kapsamındaki işlem yapan, 
* Onaylanmış ihracatçı statüsü ile A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyen, 
* A.TR ve EUR.1 belgesi kapsamında ihracat yapan,
* Geçici ithalat işlemi yapan, Gümrük Kontrolü Rejimi kapsamında eşya ithal eden,

Firmalar yetkili bir gümrük müşaviri ile tespit sözleşmesi yapmak zorundadırlar.

Devamını oku...

İthalat Gümrüklemesi

Varış ihbarının tarafımıza iletilmesinden sonra tüm Gümrük İthalat İşlemleri CGL tarafından takip edilip sonuçlandırılıyor

Siz sadece varış ihbarını tarafımıza bildirin. Gerisini CGL Gümrük halletsin.

- Ordinonun tarafımızca temi edilmesi (Damga vergisi ödenerek)
İthalat Mevzuat ve tarifelendirme
- Taslak İthalat Beyannemesi ve vergi oranlarının hazırlanması
- Detaylı vergi ve masraf tablosunun elektronik ortamda tarafınıza bildirilmesi
- İthalat Beyannamesi nin elektronik ortamda ve direkt Gümrük bağlantısı kullanılarak hızlı şekilde tescili
- Gerekli sigorta poliçelerinin tarafımızca düzenlenmesi
- Tüm İthalat masrafları ve Gümrük Vergileri tarafımızca ödenmesi
- Gümrük Müdürlüğü / Antrepo dan eşyanın ilişiğinin kesilmesi
- Sevk fişiyle eşyanın eksiksiz olarak nakliyeciye teslimi
- Nakliye organizasyonunun yapılarak adrese teslim
- Tek bir hizmet faturası ve dekontla tüm İthalat Masraflarının anlaşılır şekilde muhasebeleştirilmesi

* İthalat Beyannameniz Tescil edildiğinde tescil bilgileri otomatik olarak tarafınıza mail ile bildirilmektedir

* İş takibi Gümrük müdürlüklerinde sürekli görev başında bulunan Gümrük Müşavir Yardımcı izin belgeli ve 
  konusunda uzman CGL Gümrük personeli tarafından yürütülmektedir

Devamını oku...

Gümrük İşlemleri

İhracat -  İthalat
Aktarma Transit
Antrepo Beyannamesi
Transit Ticaret (TR)
Mahrecine İade
Ata Karnesi
Özel Fatura
Geri Gelen Eşya
Supalan
Geçici Kabul
Kayıt Belgesi
YMM Onaylı İthalatçı Bilgi Formu (Yeminli Mali Müşavir Onaylı)
Teminat Çözümü
Kota İzin Belgesi İşlemleri
Tarım İl Müdürlüğü İzinleri
Konsolosluk Tastik
Zirai Karantina ve Borsa Beyannamesi İşlemleri
Zati Eşya Gümrük İşlemleri - Gümrük Hizmetleri
Ölçü Ayar İzinleri
Ticaret Odası İşlemleri ( Expertiz )
Demuraj (Depo) İade Hizmeti
Mahsup İşlemleri
Atom Enerji Kurumu İşlemleri
Süre Uzatım Hizmeti
İsim Değişikliği ve Devir
Ambara Terk
Müfrez İşlemleri
Tarife (G.T.İ.P) Tespiti
TSE. Takip Hizmeti
Garanti Belgesi Müracaatları
Kontrol Belgesi Müracaatları
İşçi Güvenliği Belgesi Müracaatları
DİİB Belgesi Müracaatları

Devamını oku...
Bu RSS beslemesine abone ol